Se tudi vi odločate za ADR usposabljanje?

Kaj ADR usposabljanje sploh je? ADR usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo postati vozniki tovornih vozil, katera prevažajo nevarno blago in če ste tudi vi med njimi se lahko obrnete na organizacijo B&B. Mnogi se sprašujejo kdaj je potrebno imeti opravljeno ADR usposabljenaje in kdaj ne. Vsekakor je ADR usposabljanje namenjeno za voznike, ki ne glede na to ali redno ali ne prevažajo raznorazne nevarne snovi, katere zakon opredeljuje.ADR usposabljanje

Vsi vozniki, ki prevažajo nevarne snovi ali blago morajo opraviti osnovno ADR usposabljanje, katero poteka v obliki tečaja in zasega 18 učnih enot. Vsi vozniki, ki prevažajo nevarno blago v cisternah, katerih prostornina je 1m3, se morajo dodatno udeležiti specialističnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga v cisternah. Usposabljanje za prevoz nevarnega blaga v cisternah traja 12 ur teorije, poleg katerih pa so obvezne tudi praktične vaje. Vozniki votil, ki pa prevažajo nevarno blago razreda 1, katere svoni so eksplozivne, pa se morajo udeležiti dodanega specialističnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga razreda 1, ki obsega 8 učnih enot. Certifikat o ADR usposobljenosti voznika velja 5 let. Ko omenjennih 5 let poteče oz. pred iztekom certifikata, mora voznik opraviti ponovno usposabljanje oz. obnovitveno usposabljanje, ki je namenjeno obnovitvi znanja. Obnovitveno usposabljanje traja dva dni oz. polovico časa, kateri je predpisan za začerno osnovno ADR usposabljanje.

Kandidat, ki želi opravljati ADR usposabljanje mora imeti dopolnjenih 21 let in kot samostojni podjetnik ali pod okriljem drugega podjetja opravlja delo voznika. Če želi kandidat uspešno opraviti ADR usposabljanje, mora biti prisoten na vseh urah teoretičnega in praktičnega dela, opravljanih in pravilnih pa mora imeti najmanj 70% odgovorov pri teoretičnem delu preizkusa znanja. V centru B&B ADR usposabljanje običajno poteka ob koncih tedna, se pravi v četrtek, petek in soboto. Če se kandidati odločijo za opravljanje specialističnega ADR usposabljanja, mora opraviti dodatne učne enota. Po uspešno opravljanem teoretičnem preizkusu znanja kandidat dobi Cetrifikat o uspešno opravljenem ADR usposabljanju, kateri velja 5 let.