Kadar nam lahko pomaga apikotomija

kadar se srečujete s težavami z zobmi se je najbolje obrniti na osebnega zobozdravnika, ki nam lahko pomaga rešiti nastalo situacijo. Največkrat opravljen poseg pri zdravljenju zob je apikotomija. Na naslednji spletni strani si lahko poiščete več informacij o težavah z zobmi in možnem zdravljenju pri zobozdravniku https://luxdental.si/apikotomija/. Ko se zobozdravnik odloči za poseg apikotomija, gre pravzaprav za to, da se odstrani okužen vršek zobne korenine, ter morebitno vnetno tkivo v njegovi neposredni okolici, ki je pogosto cistično spremenjeno, najpogosteje omenjeni poseg opravljajo specialisti endodonije, oralne kirurgije ali parodontologije.

apikotomija

Omenjeni poseg apikotomija se največkrat uporabi po neuspelem endodontskem zdravljenju, ko še vedno povzroča težave, ali v primeru ko se nam ob zdravljnju predre stene korenine ali se nam zlomi endododntski inštrument v zadnji tretjini korenine. Omenjena apikotomija je indicirana tudi v primeru, ko je zob že protetično oskrbljen z zatičkom z nazidkom katerega ne moremo odstraniti, zob pa je strateško pomemben v mostovni konstrukciji in se želimo izognili izdrtju zoba. Kadar se specialist endodontije odloči za poseg apikotomije, potega sam poseg popolnoma brez bolečin, saj se zagotovi lokalna anestezija. V naslednjem koraku kirurg prereže in umakne dlesen, da se pokaže spodaj ležeča kost, ki jo povrta s svedrom, da lahko pride do vnetja ter korenine zoba, ki jo nato s svedrom odreže in prestriže vnetno tkivo, ki je razlog za vnetje. V naslednjem koraku se kirurg odloči za polnitev koreninskega mesta mora biti le ta tesna in homogena, saj je le to razlog, da je apikotomija zoba uspešna. Po končanem posegu kirurg zašije rano, sam poseg pa traja nekje od 20 do 40 minut. Poseg apikotomije je enka že vrsto let, je pa danes postopek nekoliko lažji z uporabo modernih pripomočkov, kar prinaša tudi večji uspeh posega apikotomije. Da si olajšate bolečino po posegu uporabite hladen obkladek, kar bo zmanjšalo tako oteklino kot tudi bolečino.