Cena zemeljskega plina v Sloveniji

Kakšna je cena zemeljskega plina? Odvisna je predvsem od njegove porabe, profila odjema delodajalca in od vrste sklenjene pogodbe.

Kaj je zemeljski plin?

Zemeljski plin je fosilno gorivo in je produkt razkroja organskih snovi. Ima najmanjšo emisijo CO2 pri izgorevanju in je energijsko učinkovit. Vsebuje največ metana CH4, prisotni so še drugi plini: propan, butan, etan, dušik, ogljikov dioksid. Če se sprašujete, kakšna je cena zemeljskega plina v Sloveniji, najdete na spletni strani Geoplina vse odgovore. Začetki uporabe zemeljskega plina v Slovenji segajo že v leto 1974.

cena zemeljskega plina

Tisti, ki zemeljski plin uporabljajo skozi celo leto, je cena zemeljskega plina boljša, kot od tistih odjemalcev, ki ga večinoma uporabljajo le za ogrevanje med sezono. Cena zemeljskega plina se določa na osnovi naftne formule in se spreminja glede na vrednost elementov, ki so vezani na cene nafte in derivatov na svetovnem trgu. Pomembna je tudi vrednost ameriškega dolarja. Cena zemeljskega plina se lahko določa tudi glede na povpraševanje ter ponudbe zemeljskega plina. To se odraža na vrednostih plinskih indeksov. Te objavljajo evropske plinske borze.

Geoplin je podjetje oz. družba, ki posluje že štirideset let. Je največji trgovec v Sloveniji z zemeljskim plinom in eno izmed ključnih podjetij na področju energetike. Geopline ne trguje in posreduje zemeljski plin le v Sloveniji ampak tudi v sosednjih državah. Njihova zanesljivost vam omogoča, da pri njih najdete tudi druge storitve in pravične cene. Uporaba zemeljskega plina se je v svetu močno povečala. Nekje do leta 2018, naj bi doseglo letno porabo 3.900 milijard na kubični meter.