Pravična poravnava

Ali ste bili nedavno udeleženi v nesreči na delovnem mestu ali javnem mestu? Morda v prometni nesreči? Lahko ste brez odvečnih skrbi. Pri odškodnine-plus.si vam bodo pomagali do tako imenovane “pravična poravnava!”

Pravična poravnava

Prvo nam dovolite, da razčistimo dva zelo pomembna pojma. Kaj je odškodnina in kaj poravnava.

Odškodnina je denarno nadomestilo, katero prejme oškodovanec ki je utrpel škodo v nesreči. Namen odškodnine je, da povrne stranje, katero je bilo pred tem ko je škoda nastala.

Poznamo dve vrsti škode:

  • Materialna škoda:

Pod materialno škodo uvrščamo vse, kjer je uničeno oz poškodovano premoženje, ko je izgubljen dohodek, dodatno delo in drugi dodatni stroški.

  • Nematerialna škoda:

Med to vrsto škode uvrščamo telesne poškodbe in bolečine, bolečine duševnega stanja  ter trajne posledice.

Če pa gre za smrtni primer, potem pa so do odškodnine za duševne bolečine zaradi smrtnega primera bližnjega, opravičeni tudi družinski člani (lahko tudi bratje in sestre če je med njimi in umrlim obstajala trajnenjša življenjska skupnost).

Če pa gre za posebno hudo telesno poškodbo, katera pa je povzročila težka invalidnost, pa so ožji družinski člani pravtako upravičeni do odškodnine zaradi posebno hude invalidnosti bližnjega.

Torej, kaj pa je pravična poravnava?

Poravnava je pogodba, preko katere obe stranki sporno razmerje z medsebojnim popuščanjem spremenita do te mere, da se spor prekine in odpravi. Temu pravimo tudi pravična poravnava. Za sklenitev poravnave veljajo sledeči pogoji:

  • da stranki želita rešiti spor preko medsebojnega popuščanja (saj morata popustiti obe strani in ne samo ena)
  • da obstaja nek osnovni posel kateri je sporen oz. za katerega se stranki ne strinjata.
  • kar se tiče sklepanja poravnave, stranki ne-smeta biti v zmoti.

Predmet poravnave pa je lahko vsaka pravica, preko katere je moč razpolagati, ne more pa biti pravica katera ureja statusna razmerja.