Registrski računi bodo ukinjeni

Zakoni se redno spreminjajo ali pa se uzakonijo novi, zato je prav, da smo z novostmi vedno na tekočem. Za to smo zadolženi sami, da si redno pogledamo novice oziroma novosti na posameznih področjih. Tokrat pa prihaja novost s področja podjetništva, ki je aktualna za vse lastnike registrskih računov. Za začetek, da najprej objasnimo kaj sploh pomeni pojem registrski račun. Registrski računi so pravzaprav računi, ki jih imajo v lastni podjetniki, na njih pa imajo vknjižene vrednostne papirje, to so delnice in obveznice. Pomembna imformacija pri registrskih računih pa je ta, da so registrski računi le predohni in začasni računi, na katerih imate lahko shranjene svoje vrednostne papirje. Registrski računi se ponavadi odprejo ob procesih lastniškega preoblikovanja ali privatizacije.

V prihajajočem letu pa sledi sprememba na tem področju, saj bodo registrski računi do konca letošnjegaleta ukinjeni, obstajata pa dva različna datuma ukinitve za pravne ter za fizične osebe. Točne datume si lahko ogledate na spletni strani www.gbd.si, kjer pa si lahko preberete tudi nekaj več podrobnosti o tem.

registrski računi

Za vse lastnike registrskih računo je pomembno, da iz ragistrskega računa pravočasno umaknete vse delnice in obveznice na trgovalni račun. Razlika med registrskim in trgovalnim računom je ta, da lahko imetnik trgovalnega računa s svojimi vrednostnimi papirji upravlja, trguje, nakupuje in prodaja. Če ne boste pravočasno opravili postopka prenosa vašega premoženja iz registrskega računa na trgovalni račun, lahko naletite na nepotrebne ter zoprne težave. Zaradi tega je izredno pomembno, da ta postopek opravite čim prej in si zagotovite, da bo lastništvo vrednostnih papirjev še vedno ostalo v vaših rokah.

Več informacij ter podrobnosti o tem pa si lahko preberete tudi na spletu, in sicer na spletni strani www.gbd.si, kjer so vam na voljo tudi vse ostale novosti iz področja podjetništva.