Sončne elektrarne

Za namestitev sončne elektrarne je pomembna lega. Odvisna je od njenega položaja, površine za namestitev in višine sredstev invenstitorja. Sončne celice so lahko nameščene na ravni, poševni strehi, fasadi. Za namestitev sončne elektrarne je potrebno paziti na morebitne sence iz drugih objektov ali delov istega objekta npr. drogov, dimnikov,… V nekaterih primerih je večkrat podcenjen vpliv objektov, ki v različnih letnih časih mečejo drugačno senco. Ena sama senca lahko občutno oslabi in v nekaterih primerih celo prekine vez centrale. Temperatura celice pa je tudi pomemben dejavnik pri namestitvi sončne elektrarne, ker se pri proizvodnji električne energije segrevajo  je pri tem potrebno narediti pravilen sistem ohlajanja s katerim zagotovimo primerno temperaturo. Ohlajanje je v večini narejeno naravno s prezračevanjem. Namestitev sončne elektrarne je na nosilni konstrukciji, ki je odporna na vremenske razmere. Sončna elektrarna je sestavljena iz celic, panelov, regulatorjev in razmesrnikov, ki pretvarjajo električno energijo.

Sončne elektrarne

Večinoma sigurno že veste, da se postavitev sončne elektrarne lahko splača na več načinov. Lahko jo postavimo zaradi lastnih potreb, med katerimi je najbolj pogosto ogrevanje sanitarne vode. V kolikor pa želimo s sončno elektrarno tudi nekaj zaslužiti, pa je potrebno postaviti nekoliko večjo sončno elektrarno, ki jo potem priklopimo v električno omrežje. Ta način je zelo pogost, vsaj pri nekoliko premožnejših investitorjih, saj nam lahko prinese kar nekaj denarja. Oddaja zelene električne energije, ki jo pridobimo s pomočjo sončnih celic, je namreč subvencionirana.

Vrednost te vrste energije je lahko tudi do trikrat večja od običajne. Dokler bo energija subvencionirana se bo vsekakor splačala tudi gradnja sončnih elektrarn, vprašanje pa je kaj bo s sončnimi elektrarnami, ko subvencij ne bo več. Nekaj držav, kjer zelene energije država v večji meri ne subvencionira več ima kar velike probleme glede pridobivanja električne iz sončne energije, tako da smo za prihodnost lahko upravičeno zaskrbljeni. Upamo lahko, da v Sloveniji spremembe ne bodo tako intenzivne.

Ena izmed pomembnih prednosti je seveda tudi koriščenje obnovljivega vira energije, poleg tega pa poskrbimo tudi za okolje. Proizvodnja električne energije s pomočjo sončne energije namreč ne vpliva na okolje, saj se pri proizvodnji ne ustvarja nobenih škodljivih snovi. Poleg sončne elektrarne ima podoben, pozitiven vpliv na okolje tudi pridobivanje energije iz vetra. Torej lahko se odločite tudi za vetrno elektrarno, vendar pa le te v Sloveniji še niso tako razširjene. V kolikor se odločate med tema dvema načinoma pridobivanja elektrine energije, vam svetujemo, da se odločite za sončno elektrarno.